Categorieën
Onderzoek Sociaal Zorg

Geen vergezichten voor de zorg, maar concrete oplossingen

(tekst: Jitse Schuurmans en Iris Wallenburg op SocialeVraagstukken.nl)

Evelien Tonkens schetst in het stuk Hoe de zorg weer een publieke sector kan worden een mooi vergezicht over hoe de sector te hervormen zodat publieke waarden in de zorg (weer) de boventoon voeren. Dit zou gedaan kunnen worden door incrementele aanpassingen van het huidige zorgstelsel en voort te bouwen op ontwikkelingen die al in de sector gaande zijn, zoals regionale samenwerking en het afschaffen van de marktwerking in de zorg.

Herorganiseren van de zorg om publieke waarden voorop te stellen, moet geen doel op zich zijn

Leest u verder via: https://www.socialevraagstukken.nl/geen-vergezichten-voor-de-zorg-maar-concrete-oplossingen/