Categorieën
Commentaar Politiek

FUSIE ROOD EN GROEN: MOOI NIET DOEN

DE OVEREENKOMSTEN TUSSEN ONZE PARTIJEN ZIJN VELE MALEN GROTER DAN DE VERSCHILLEN

Bijgaand citaat op de site van GroenLinks verwijst naar inhoudelijke zaken ten aanzien van de PvdA. Er is geen briljant inzicht voor nodig om te constateren dat de beoogde fusie tussen beide partijen een onhaalbare kaart is. Voorstanders, onder wie ongetwijfeld beroepstwitteraar Habtamu de Hoop, redeneren vanuit hoopvolle verwachtingen en minder vanuit een rationale analyse.

Allereerst gedraagt de PvdA zich momenteel als een ouderwetse machtspartij. In Fryslân, Groningen, Drenthe en Limburg doen de sociaaldemocraten aan de formaties mee. GroenLinks staat er hier buiten en dat wekt wantrouwen.

De realistische PvdA-er Hetty Janssen schotelt interessante politieke brokken voor. In een appgroep begint Janssen, net teruggetreden als Statenlid, met de inzet van Edou Hamstra, PvdA-leider in Fryslân:

Edou heeft zich wel degelijk sterk gemaakt om samen met GL in de coalitie te komen. Dat had geen enkele support van andere partijen. Dan is de keuze voor de PvdA óf vier jaar in de oppositie in een PS-samenstelling waar links/groen geen enkele vuist kan maken óf proberen in een coalitie toch een aantal zaken voor Fryslân voor elkaar te kunnen krijgen. Er is voor dat laatste gekozen. Een volledig rechts college was ook mogelijk geweest: BBB, CDA, FNP en VVD was al meer dan genoeg en zou een ramp zijn voor Fryslân, met name voor natuur/landschap en op termijn de agrarische sector.

Het zijn argumenten om te besturen. Inherent aan dit machtsspel is dat thema’s in waarde anders worden geïnterpreteerd en kaarten ongelijk verdeeld. Veel overeenstemming tussen PvdA en GroenLinks ten aanzien van: verhoging minimumloon en salarissen publieke sector, klimaataanpak, armoedebestrijding, wonen et cetera, is dan vers twee.

Ook de getallen vallen tegen. De samenwerking tussen PvdA en GroenLinks levert in de Senaat slechts 1 zetel op. Landelijk gaat het om een verlies van 18 Statenzetels: PvdA 7 en GroenLinks 11, aldus Paul Verburgt in Wynia’s Week. Ook schrijft hij dat het om 100.000 verloren stemmen gaat, ‘terwijl de opkomst vergeleken met de verkiezingen van 2019 aanzienlijk hoger was’.

Landelijk PvdA-bestuurslid Lutz Jacobi krijgt gelijk met geuite zorgen over het fusieproces, dat teveel top-down verloopt. In plaats daarvan pleit ze voor meer samenwerking met GroenLinks, aangevuld met D66, SP, PvdD en eventueel JA21.

Ineensmelten PvdA en GroenLinks leidt tot linkse uniformiteit. En progressieve pluriformiteit verschraalt.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

https://groenlinks.nl/snelkieswijzers/snelkieswijzer-groenlinks-pvda)

Opmerkingen PvdA-lid Hetty Janssen in rood-groene watsappgroep.

Motie van wantrouwen van GroenLinks en PvdA tegen RutteVier is een vlucht naar voren – Wynia’s Week (wyniasweek.nl)

https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1195032/lutz-jacobi-tegen-fusie-pvda-en-groenlinks-het-is-top-down-dat-stoort-me-vreselijk