Categorieën
Commentaar Financiën Fryslân Landbouw Natuur en milieu

Frysk Programma Landelijk Gebied (FLPG) te duur?

Rutte4 heeft 24,3 miljard euro beschikbaar gesteld voor het stikstoffonds. Dat is te weinig, omdat Fryslân en Overijssel gezamenlijk al een kostenplaat van 9,5 miljard neerleggen. Minister Van der Wal van Natuur en Stikstof is zich bewust van de problematiek.

De bewindsvrouw zegt:
Als we in dit tempo doorgaan en iedere provincie legt een bonnetje neer van zoveel miljard, dan hoef ik u niet uit te leggen dat het fonds van 24,3 miljard niet toereikend is.

De provinsje Fryslân begroot de aanpak van het Frysk Programma Landelijk Gebied (FLPG) op 4,5 miljard euro.

Van der Wal vindt dat te veel en wijst Fryslân op andere financiële mogelijkheden door bijvoorbeeld gebruik te maken van gelden via GLB, het Gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat Europese landbouwsubsidies regelt.

WD

Geraadpleegde bron:

https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1209486/minister-trapt-op-de-rem-fryslan-en-overijssel-vragen-al-te-veel-geld-voor-stikstofplannen