Categorieën
Fryslân Politiek

Friese boerenorganisaties willen toezegging over landbouwperspectief

(tekst: Tienke Woude op NieuweOogst.nl)

Boerenorganisaties willen van provincie Fryslân een harde toezegging dat het landbouwperspectief een serieuze plek krijgt in een volgende versie van het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG). Dat stellen Agrarische Jongeren Friesland, Feriening Biologyske Boeren Fryslân, Het Friesch Grondbezit, LTO Noord, de agrarische collectieven en de stuurgroep landbouw veenweide in een zienswijze op het ontwerpgebiedsplan.

Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/06/07/friese-boerenorganisaties-willen-toezegging-over-landbouwperspectief