Categorieën
Fryslân Landbouw Natuur en milieu

Friese bestuurders mikken op verdelen van de pijn bij stikstofaanpak

(tekst: Joost de la Court op NieuweOogst.nl)

De bij het Friese Programma Landelijk Gebied (FPLG) betrokken partijen lijken elkaar voorzichtig te vinden in een gezamenlijke aanpak. Provincie, gemeenten, landbouworganisatie LTO Noord en de Friese natuur- en milieufederatie beseffen dat ze er samen moeten zien uit te komen, zodat de landbouw niet onevenredig veel inlevert en de natuur er toch op vooruit gaat.

Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/05/22/friese-bestuurders-mikken-op-verdelen-van-de-pijn-bij-stikstofaanpak