Categorieën
Fryslân Landbouw Politiek Politieke en ambtelijke cultuur

Friese ambtenaren moeten klimaatzorg inslikken

Vier ambtenaren van de provincie Friesland zijn op de vingers getikt nadat ze een brandbrief over het klimaat ondertekenden.

(tekst: Martin Hendriksma op BinnenlandsBestuur.nl)

Provincieambtenaren behoren niet naar buiten te treden met hun persoonlijke mening, vinden Gedeputeerde Staten van Friesland. Vier provincieambtenaren die dat wel deden – door met 4.500 andere Nederlandse ambtenaren een brandbrief te ondertekenen over de in hun ogen te trage aanpak van de klimaatcrisis – moesten daarom op het matje komen.

Schaden

De gesprekken met de ambtenaren vonden plaats nadat BBB-fractievoorzitter Abel Kooistra de kwestie aanhangig had gemaakt.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/friese-ambtenaren-mogen-zich-niet-over-klimaat-uitspreken