Categorieën
Columns Politiek

FRANS TIMMERMANS: DE GEEST IS UIT DE FLES

(tekst: nieuwsbrief van Timmermans, onder andere via Linkedin)

Voor het eerst in onze politieke geschiedenis vormt een extreem-rechtse partij het hart van de regering. Een partij die als agenda heeft om onze Nederlandse waarden en vrijheden aan te tasten: de rechten van minderheden, en de onafhankelijkheid van de rechtspraak, journalistiek en wetenschap. Die agenda loopt als een rode draad door het akkoord. Dit is een koers die Nederland niet eerder is opgegaan. Wilders heeft in dat opzicht gelijk: dit is inderdaad historisch. Een historische vergissing.

In een tijd waarin Nederland snakt naar verbinding, komt er een kabinet dat de tegenstellingen en het wantrouwen in het land alleen maar vergroot.

In een tijd waarin Nederland snakt naar verbinding, komt er een kabinet dat de tegenstellingen en het wantrouwen in het land alleen maar vergroot. Dat maakt het onmogelijk om de uitdagingen waar we voor staan het hoofd te bieden: zorgen dat iedere Nederlander een fatsoenlijk inkomen en voldoende bescherming heeft, dat iedereen toegang heeft tot goed onderwijs en dat we de klimaatcrisis rechtvaardig aanpakken. Als het erop aankomt, maakt deze coalitie de verkeerde keuzes.

Dit kabinet wil de bestaanszekerheid versterken, maar zorgt alleen maar voor méér onzekerheid bij werknemers.

Dit kabinet laat werknemers vallen en deelt miljardencadeaus uit aan aandeelhouders. De vier partijen die nu een kabinet vormen, beloofden allemaal een hoger minimumloon. Dat gaat niet gebeuren. In het akkoord wordt geen woord gerept over de AOW en zware beroepen. De zekerheid van werknemers wordt ondermijnd met een voorstel om de duur van de WW te verkorten. Voor werkende mensen is dit een rampzalig regeerakkoord. En neem het niet aan van mij, maar lees wat Tuur Elzinga van vakbond FNV er zelf over te zeggen heeft. Dit kabinet wil de bestaanszekerheid versterken, maar zorgt alleen maar voor méér onzekerheid bij werknemers.

Onderwijs en klimaat zijn bij deze partijen niet in goede handen.

Het regeerakkoord zet Nederland terug in de tijd als het gaat om goed onderwijs en de aanpak van de klimaatcrisis. Er worden miljarden bezuinigd op het onderwijs en schone energie. Het lerarentekort wordt niet opgelost. Groen doen? Vergeet het maar. Onderwijs en klimaat zijn bij deze partijen niet in goede handen.

Sociale partijen hadden de rekening ook heel duidelijk ergens neergelegd, maar juist bij diegenen die de lasten kunnen dragen: bij de sterkste schouders.

Dit akkoord deelt cadeautjes uit aan vervuilers en vermogenden en is vijandig naar vluchtelingen, studenten, wetenschappers, arbeidsongeschikten, mensen zonder baan, ambtenaren, en makers van kunst en cultuur. Laat je niet inpakken met woorden als “het geld moet ergens vandaan komen”. Dit is een kwestie van politieke keuzes. Sociale partijen hadden de rekening ook heel duidelijk ergens neergelegd, maar juist bij diegenen die de lasten kunnen dragen: bij de sterkste schouders.

Ons land heeft behoefte aan een een politiek die de boel weer bij elkaar brengt, zodat ons land vertrouwen heeft in de toekomst.

Ons land heeft behoefte aan een ander soort politiek. Een politiek die de boel weer bij elkaar brengt, zodat ons land niet verdeeld is, maar vertrouwen heeft in de toekomst. Een land waar iedereen gelijk is, waar we elkaar vooruithelpen en onze kinderen het beter krijgen dan wij.

Wij vertegenwoordigen een Nederland waar we niemand uitsluiten en iedereen gelijk behandelen. Waar mensen een goed loon verdienen en waar we samen bouwen aan een leefbare toekomst voor onze kleinkinderen.

De komende tijd gaan we keihard oppositie voeren. Wij zullen niets nalaten om ervoor te zorgen dat dit kabinet weer zo snel mogelijk verdwijnt. Dit is het moment om te laten zien welk Nederland wij vertegenwoordigen. Een Nederland waar we niemand uitsluiten en iedereen gelijk behandelen. Waar mensen een goed loon verdienen en waar we samen bouwen aan een leefbare toekomst voor onze kleinkinderen. Wij vormen een krachtig alternatief, en samen gaan we het tij keren.