Categorieën
Economie Fryslân Politiek Sociaal

FNP roept college op om garnalenvissers te helpen

(tekst: FNP Fryslân)

De FNP-Statenfractie wil dat het college er alles aan doet om de kafkaëske situatie voor de garnalenvissers op heel korte termijn te verhelpen. Hoewel ze tonnen hebben geïnvesteerd in het verduurzamen van hun schepen, dreigen ze na 1 oktober geen vergunning meer te hebben om te kunnen vissen.

De visserij is een belangrijke economische sector voor de regio, zorgt voor veel bedrijvigheid ook op wal en is daarmee van groot belang voor de gemeenschap. De garnalenvissers hebben het moeilijk. Een zwaarwegende oorzaak daarvan is dat de rijksoverheid aan de ene kant verwachtingen wekt, maar die daarna niet nakomt, waardoor de vissers in de knel komen.

FNP Statenlid Dinie Visser: ‘Het kan natuurlijk niet zo zijn dat alle partijen zeggen dat het belangrijk is dat er wordt geïnvesteerd in duurzaamheid, maar dat wanneer het er dan op aankomt de overheid niet thuis geeft. De vissers die op aandringen van het ministerie hebben geïnvesteerd mogen niet de dupe worden van Haags getreuzel bij het verlenen van de nieuwe vergunning.

De Statenfractie wil dat het college van Gedeputeerde Staten zich inzet voor de garnalenvissers en in overleg treedt met Den Haag. Er moet zo snel mogelijk een oplossing komen voor het probleem met de vergunningen. Daarnaast roept de fractie het college ook op om samen met andere overheden te werken aan beleid dat toekomst biedt voor de visserijsector aan de Wadden en de bedrijvigheid daaromheen. Dat geeft ook perspectief voor de gemeenschap.

U kunt ook raadplegen: https://www.fnp.frl/nederlands/nieuws/895/