Categorieën
Fryslân Politiek

Financïen provinsje Fryslân sober

‘Geluk op 1’ en het stimuleren van de brede welvaart zijn belangrijke uitgangspunten van het college van Gedeputeerde Staten in Fryslân. Daarnaast stelt het college dat corona, de ontwikkelingen rondom stikstof en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne hun sporen nalaten in Fryslân. Ook zal de provinsje nuchter omgaan met financiële keuzes, waaronder pijnlijke.

Gedeputeerde Friso Douwstra: “Als provincie moeten we onszelf opnieuw uitvinden. We denken bewuster na over onze taken en rol en maken daar passende financiële keuzes in. Op deze manier creëren we vrijheid voor onze opvolgers om inhoudelijke keuzes voor Fryslân te kunnen blijven maken”.

Op een begroting van €350 mln. wordt een structureel tekort voorzien van €2,2 mln. Daarnaast is het  noodzaak om vanuit bestaande afspraken € 5 mln. structureel over te houden per jaar. Dit zal per 2023 betekenen dat de provincie kiest voor een soberdere invulling van het onderhoud van wegen en vaarwegen en per 2025 de activiteiten op het gebied van taal en cultuur.

Kadernota: investeren in Fryslân

In de Kadernota 2023 wordt aan Provinciale Staten voorgesteld om ruim €36 mln. aan tijdelijke middelen in te zetten. Een groot deel daarvan, € 25 mln., is bedoeld voor cofinanciering om hiermee € 130 mln. Europees geld naar Fryslân te halen. Het college wil de komende jaren veel geld steken in Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (€8,2 mln.) en het Gemeenschappelijk landbouwbeleid-Nationaal Strategisch Plan (€9,8 mln.). Om de Grutto te beschermen wordt er de komende zes jaar €3,7 mln. gevraagd en voor cofinanciering overige Europese programma’s €3,45 mln. Naast het invoeren van de Wet Open Overheid (WOO) wil de provincie fors inzetten op digitalisering (€10,4 mln.).