Categorieën
Fryslân Landbouw

Elzinga: Bij provincie Friesland is weinig samenhang in het stikstofdossier te bespeuren

(tekst: Wietse Elzinga op Liwwadders.nl)

Onsamenhangend beleid

Deel Groene Ster straks klimaatbestendig. Rond de jaarwisseling was het project van het Friese waterschap nog niet voltooid, met een beetje mazzel kunnen we na de overvloedige regenval van de afgelopen dagen zien of het water beter wordt geborgd. Het gaat om een stukje Groene Ster tussen het water Oud Deel en de weg Alddiel, in de buurt van het hondenstrandje. Dit deel is verbonden met het Oud Deel, het waterpeil volgt dat van het boezemwater. Met het oog op klimaatverandering en hogere waterstanden bij piekmomenten in regenval is een paar jaar geleden besloten tot een herinrichting waarbij o.a. wandelpaden worden verhoogd.

Leest u verder via: https://www.liwwadders.nl/elzinga-bij-provincie-friesland-is-weinig-samenhang-in-het-stikstofdossier-te-bespeuren/