Categorieën
Fryslân Natuur en milieu

Een schrikbarende waarheid: de feiten over gas- en zoutwinning

(persbericht op Liwwadders.nl)

Statenfracties stellen vragen over gevolgen zoutwinning

Op 21 december heeft Stichting Winamer Belang (SWB) het rapport “De feiten. Een schrikbarende waarheid” aan het college aangeboden. Hierin werd een analyse gemaakt over gedupeerde die schade ondervonden vanwege de gas- en zoutwinning, In de erop volgende vergadering zijn over dit rapport mondelinge vragen gesteld. Hier werd door het college van Gedeputeerde Staten (GS) verzekerd dat het rapport serieus zou worden genomen en GS een terugkoppeling zou geven aan SWN.

Begin februari had SWB nog niets van GS vernomen. Op initiatief van de SP wordt GS hierover aangesproken door de Statenfracties SP, GrienLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, D66 en FNP. Allereerst willen de partijen van het college van GS weten waarom er nog geen contact met SWB is opgenomen.

SP fractievoorzitter Hanneke Goede: “Voordat Frisia met de zoutwinning begon, werd door het bedrijf gesteld dat de bodemdaling 7 centimeter zou zijn. Dit bleek uiteindelijk op sommige plaatsen 35 centimeter te zijn. De vergunning werd daarop aangepast. Hierdoor hebben woningen schade opgelopen. De fracties willen meer informatie van GS over de gang van zaken rondom de vergunningverlening. Daarnaast maken zij zich ernstig zorgen over afwikkeling van schade als gevolg van de bodemdaling door zoutwinning. De fracties willen een uitspraak van GS over de noodzaak voor verder onderzoek naar de aard en omvang van de schade in het gebied. Verder willen de fracties onderzoeken of een funderingstafel, zoals die ook is ingezet in het veenweidegebied, kan bijdragen om tot een voorstel voor schadeafhandeling te komen.

Verder wordt er vooruitgekeken naar de nieuwe zoutwinning vanuit Harlingen onder het Wad. Dit zou schade aan de dijken kunnen veroorzaken. Voordat deze zoutwinning zou plaatsvinden zou TNO de onderstroom beneden de dijk onderzoeken, maar dit onderzoek is gecanceld. De Statenfracties vinden dat dit onderzoek  alsnog moet plaatsvinden. Ze willen dan ook dat GS er bij de initiatiefnemers en vergunningverleners op aandringt om dit onderzoek zo snel mogelijk uit te voeren.

Bekijk het artikel eventueel ook via: https://www.liwwadders.nl/een-schrikbarende-waarheid-de-feiten-over-gas-en-zoutwinning/