Categorieën
Columns

EEN KRABBEL AAN KRISTIAAN STRIJKER

Kristiaan Strijker wordt op maandag 1 augustus de nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Súdwest-Fryslân. Hij is in de periode 2006-2010 raadslid voor het CDA in Wûnseradiel. Van 2009 tot 2017 is Strijker als manager Maatschappelijke Ontwikkeling en manager Cluster Samenleving verbonden aan de gemeente Noordoostpolder. Daarna wordt hij bestuurder in het primair onderwijs in Emmeloord.

Beste Kristiaan Strijker,

In mei wordt bekend dat jij als nieuwe gemeentesecretaris van Súdwest-Fryslân aantreedt. Daarna doe ik een belrondje. Alle reacties zijn positief. Gelukkig, want de verkrampte ambtelijke organisatie wacht op solide en verfrissend leiderschap. Het wordt een pittige klus om te zorgen dat ambtenaren zich weer veilig op hun werkplek voelen, want daar schort het aan tijdens de aanwezigheid van je voorganger Pieter Zondervan, september 2015-januari 2022.  

Zondervans handelswijze kenmerkt zich door verdeel en heers. Hij benoemt Griet Heeg, een goede vriendin van hem, in 2018 tot mededirecteur van de gemeentelijke organisatie zonder dat er een sollicitatieprocedure aan vooraf gaat. Een journalistiek team, waarvan ik deel uitmaak, publiceert in het voorjaar van 2021 een artikel op Liwwadders over het wegtreiteren van ambtenaren door Zondervan. Daar zijn geen bewijzen voor, schrijft burgemeester Jannewietske de Vries aan de raad. Nonsens natuurlijk. De Vries heeft louter oog voor de positie van Zondervan. Als hij uiteindelijk toch gedwongen vertrekt, wordt de burgemeester in die stap gepasseerd.   

Marktstraat met het Bestjoershûs in de volle breedte zichtbaar. De raadszaal van
Súdwest-Fryslân is in dit gebouw gevestigd. © BREKT.NL

De pijnpunten van de interne organisatie liggen vooral in het Sociaal Domein, waarvan de aansturing onvoldoende is. Medewerkers voelen zich onprettig, melden zich bovengemiddeld vaak ziek of solliciteren elders. Leidinggevenden zijn lastig te vervangen of te krijgen. Zo duurt onzekerheid voort.  

Gelukkig zijn er afdelingen bij Súdwest waar het wel goed gaat. Aangezien de organisatiecultuur bovenin wordt bewaakt en constante aandacht vraagt, is het zaak bepaalde ambtelijke posities nader te bekijken. Medewerkers zien de uitkomsten van dat eventuele voornemen met interesse tegemoet.  

Succes Kristiaan.

Met hartelijke groeten,
Wiebe Dooper