Categorieën
Commentaar Ethiek Fryslân Politiek Sneek Súdwest Verkeer

EEN KRABBEL AAN CDK DRS. A.A.M. BROK

Geachte CdK Brok, beste Arno,

Iedere dag gaat het door een slecht opgezette en uitgevoerde autoluwe proef er in het mooie Sneek chaotisch aan toe. Het college onder leiding van burgemeester Jannewietske de Vries is daar verantwoordelijk voor. Inmiddels zetten burgers en ondernemers terechte vraagtekens bij de kwaliteiten van dit college.

In jouw loopbaan als burgemeester van Sneek (2003-2010), burgemeester van Dordrecht (2010-2017) en Commissaris der Koning van Fryslân vanaf 2017 valt op dat je houdt van het uitvoeren van representatieve taken. Je beschikt ook over een sterk inlevingsvermogen ten aanzien van lastige situaties van burgers en ondernemers. Verder heb je een scherp inzicht in politieke en bestuurlijke processen.

Abe de Vries overhandigt in boekhandel Van der Velde in Sneek het eerste exemplaar van Jij, laatste rebel / Do, lêste rebel aan CdK Brok, november 2023. © Sjieuwe Borger

Ondanks deze kwaliteiten zijn er nogal wat negatieve gevolgen verbonden aan het door jouw geleide fusieproces als burgemeester van Sneek naar de totstandkoming van Súdwest-Fryslân in 2011. Dit betekent het einde van de vijf gemeenten Nijefurd, Wonseradeel, Bolsward, Wymbritseradeel en Sneek.

De verwachte professionalisering van het ambtenarenapparaat in Súdwest komt tussen 2015-2022 tijdens gemeentesecretaris Pieter Zondervan niet van de grond door het wegtreiteren van ambtenaren en het bedrijven van vriendjespolitiek, want hij benoemt in 2018 Griet Heeg, een goede vriendin van hem, tot mededirecteur van het ambtelijk apparaat. Burgemeester Jannewietske de Vries weet ervan, staat erbij en kijkt ernaar. En dat is geen voorname bestuurlijke imagobuilding voor de grootste gemeente van Nederland.

PvdA-burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân. © SWF

Gelukkig gaat er dankzij jouw ingrijpen een zucht van verlichting door de ambtelijke gelederen van Súdwest-Fryslân als het vertrek van Zondervan ergens aan het einde van 2021 bekend wordt gemaakt. Opvallend is dat de Leeuwarder Courant over deze gang van zaken niets schrijft. Deze krant vindt het wel de moeite waard op woensdag 12 juni 2024 mede te delen dat het contract van Zondervan als programma-manager van het Fries Programma Landelijk Gebied door de provinsje vervroegd is beëindigd.

Op 12 december 2023 wordt een brandbrief verstuurd naar het college en de raad van Súdwest tegen de voorgenomen autoluwe proef. De brief wordt ondertekend door 136 ondernemers, onder wie de vooraanstaande Sneker ondernemer Geert Jan Douma, eveneens kamerheer in Friesland. Het zetten van zijn handtekening is vrijwel zeker een gespreksonderwerp geweest tussen jou en hem.

De start van de autoluwe proef per dinsdag 2 januari 2024 had nooit plaatsgevonden, indien er nog een zelfstandige gemeente Sneek was geweest. Dit is een ander negatief gevolg van het door jouw geleide fusieproces. Daarnaast is de totstandkoming van Súdwest in het voordeel van grotere partijen als PvdA en CDA, die tot op heden aan alle colleges deelnemen.

Namens veel inwoners en ondernemers van Súdwest-Fryslân, wens ik je een fijne vakantie toe.

Mei hertlike groetnis,
Wiebe Dooper