Categorieën
Financiën Overheid Sociaal

Een derde van alle WOZ-bezwaren gedaan uit onenigheid over beschikking

(tekst: persbericht Vastelastenbond)

Circa 35 procent van alle WOZ-bezwaren wordt gedaan omdat woningeigenaren het oneens zijn met de hoogte van de WOZ-waarde. Ook gemoedsrust is een belangrijke reden om bezwaar te maken, blijkt uit een enquête die consumentenorganisatie de Vastelastenbond uitstuurde. Circa 25 procent van de ondervraagden gaf aan zekerheid te willen of de verstuurde beschikking wel klopte.

De enquête werd door 3.278 mensen ingevuld die via de Vastelastenbond bezwaar maakten tegen hun WOZ-waardebepaling. Ruim zeven procent gaf aan geen vertrouwen te hebben in de overheid en besloot uit principe bezwaar te maken tegen hun WOZ-waardebepaling. Meer dan 35 procent diende een bezwaar in omdat zij het oneens waren met de hoogte van de beschikking.

Meer dan een kwart van de respondenten (25,4 procent) wilde gemoedsrust en maakte bezwaar om te controleren of zij niet te veel betaalden voor hun gemeentelijke belastingen. Lastenverlaging vormde de motivatie voor een bezwaar voor bijna elf procent van de ingediende bezwaren.

Onderbouwing WOZ-waarde mist

Wanneer het om waardebepaling en transparantie gaat, laten gemeenten volgens Directeur Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond wat steken vallen. Dat blijkt ook uit de uitslag van de enquête: “Het zou voor burgers prettiger zijn als ze nog meer inzicht krijgen in de waardebepaling van de gemeente. Nu mist er vaak een onderbouwing van de WOZ-waarde en dat is jammer.”

Door een rapport toe te voegen en de burger mee te nemen in de besluitvorming zijn gemeenten transparanter. “We zouden graag zien dat elke gemeente standaard en uit eigen beweging het taxatieverslag inzichtelijk maakt. De kloof tussen burger en overheid is groot . Een wetswijziging is een mooie manier om de kloof tussen burger en gemeente te slechten.”

Verbetering zichtbaar

Wolfert ziet zeker verbetering bij gemeente als het om transparantie aankomt. “Steeds meer gemeenten geven duidelijker aan hoe burgers bezwaar kunnen maken tegen hun WOZ-waarde. Dat is een goede ontwikkeling.”

De directeur van de consumentenorganisatie raadt woningeigenaren aan om hun WOZ-waarde goed te controleren. Zeker nu deze met 17 procent gestegen is. Dat kan via de gemeente, maar mocht dat lastig zijn, kunnen consumenten ook de hulp van adviesbureaus inschakelen of een WOZ-check uitvoeren.

Ook kunt u het artikel raadplegen via:
https://www.vastelastenbond.nl/blog/persbericht-een-derde-van-alle-woz-bezwaren-gedaan-uit-onenigheid-over-beschikking/