Categorieën
Columns Fryslân Politiek

EDOU HAMSTRA: EEN SCHOONHEIDSFOUTJE, MAAR VERDER EEN ENORM TALENT

Gisteravond is in Stiens een ingelaste ledenvergadering van de PvdA. De inzet is het optreden van de Statenfractie en met name dat van fractievoorzitter Edou Hamstra in de formatie. Na alle heisa wordt duidelijk dat zij niet terugtreedt. De leden luisteren zelfs ‘ademloos en geboeid’ naar haar verhaal, schrijft Aan Dirk van der Meulen in de Leeuwarder Courant.

En dan zijn briljante tekstfragment in de inleiding ‘dat ze fout maar uiteindelijk wel juist heeft gehandeld’. Bij de PvdA en op de redactie van de Leeuwarder Courant lukt het vanaf nu een beetje zwanger te zijn. Fijn dat die mogelijkheid bestaat.

Edou Hamstra blijkt over haar slachtofferschap heen te stappen op weg naar intellectuele roem. Ze legt aan Wigle Sinnema uit dat ‘voor haar cultuur de brede mienskip is waarin niemand buitengesloten wordt’. Academisch verwoord!

PvdA-lid Oosterhof vindt het ‘bizar’ dat er veel te laat in het formatieproces van gedachten wordt gewisseld over de financiën. Dat kan hij Hamstra niet verwijten, maar wel formateur Oebele Brouwer. Een sterk inhoudelijk zegje van Oosterhof, die zich toch maar even ontpopt als een ferme sociaaldemocraat.

Hamstra vertelt de zaal dat BBB, CDA en CU niets wilden weten van een PvdA-voorstel inzake cultuur en natuur, dat ze samen met ‘ervaren partijleden’ opstelde. Een van die leden is PvdA-fractievoorzitter Marijke Roskam uit Súdwest-Fryslân. Haar partner Walter Monster is chef nieuws bij de Leeuwarder Courant. Hij let er een heel, heel, heel klein beetje op hoe de berichtgeving van de grote PvdA in de kleine krantenkolommen verschijnt.

Monster mag deze keer niet mopperen, want boven het artikel van Van der Meulen pronkt: Begrip, applaus en zelfs dank voor optreden PvdA-fractie. Terecht een hoog juichgehalte.

Na de meeting gaat Van der Meulen rap naar huis om zijn stukje uit te tikken. Daarom is hij geen getuige van de polonaise die de fans van en voor Hamstra inzetten. Het blijft tot na middernacht onrustig in Stiens.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:
Leeuwarder Courant, 24 juni 2023.