Categorieën
Columns Politiek

DUO HOEKSTRA-DE JONGE LEIDT HET CDA NAAR DE AFGROND

Het CDA beschikt over 14 Tweede Kamerzetels en doet het in de peilingen slecht. Tussen 24 en 27 juni peilt Ipsos 9 Kamerzetels voor de partij en Maurice de Hond peilt op 10 juli 6 zetels. Door de stikstofcrisis verliest het CDA aanhang onder de boeren en staat het imago als traditionele plattelandspartij verder onder druk. De christendemocraten hebben zich overgeleverd aan de grillen van het neoliberalisme. Mark Rutte lacht in zijn vuistje.

De zwakke CDA-leider Wopke Hoekstra, en minister van Buitenlandse Zaken, is hoofdverantwoordelijk voor de malaise van zijn partij. In zijn kielzog is dat ook Hugo de Jonge, reserveaanvoerder en minister van Volkshuisvesting. Met dit tweetal boert het CDA almaar verder achteruit. Er zijn tamelijk snel fundamentele wijzigingen nodig, anders is er een reële kans dat het CDA met de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023 wordt weggevaagd.

De kans is aannemelijk dat Friese CDA-ers als Sybrand Buma en Sander de Rouwe elkaar spreken over de toestand in de partij. Ze staan overtuigd achter de C en weten drommels goed hoe intern de kaarten worden geschud. Buma en De Rouwe realiseren zich ook dat het CDA zich het vege lijf kan redden door in het najaar afscheid te nemen van Rutte IV en tegelijk Hoekstra en De Jonge uit te zwaaien.

Vanmiddag las ik enkele zaken uit de periode 1982-1989 toen CDA-premier Ruud Lubbers en zijn collega-minister Jan de Koning in de toenmalige kabinetten en binnen het CDA een gezaghebbend tweetal was. Ondanks ferme bezuinigingen en hoge werkloosheidscijfers bleef het CDA toen wel in gunst bij de kiezer.

Tiiden ha tiiden.

Wiebe Dooper