Categorieën
De Fryske Marren Politiek Súdwest

Druk op wethouders bedreigt lokaal bestuur

Wethouders kunnen vaak de uitknop niet meer vinden, omdat alles belangrijk is.

(tekst: ingezonden stuk van Kiki Bakker, coach voor politiek en overheid, op BinnenlandsBestuur.nl)

Meer wethouders stoppen om persoonlijke of gezondheidsredenen, schrijft Binnenlands Bestuur. De uitkomst van het onderzoek waarop deze conclusie is gebaseerd is reden tot zorg. De wethouder neemt complexe beslissingen met directe consequenties voor inwoners en draagt een grote verantwoordelijkheid. Als een functie zo’n zware wissel trekt op het persoonlijke leven en de gezondheid van zoveel mensen, dan is er meer aan de hand dan een individuele burn-out. Dan is dat een bedreiging voor het lokaal bestuur.

Niet alleen door de decentralisaties van de afgelopen jaren, maar ook taken die al decennia bij de gemeente liggen worden in de uitvoering steeds complexer.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/druk-op-wethouders-bedreiging-voor-lokaal-bestuur