Categorieën
Fryslân Natuur en milieu Politiek Water

Dieper baggeren van vaargeul Boontjes in de Waddenzee: it kin nèt!

Elsa van der Hoek, Statenlid GrienLinks, wil van het college van Gedeputeerde Staten weten waarom het besluit over het meer of minder baggeren van de vaargeul de Boontjes in de Waddenzee opnieuw uitgesteld is.

Van der Hoek: “Er wordt tien keer meer slib uit de geul gehaald dan verwacht. Uit de recente onderzoeken blijkt dan ook duidelijk dat meer en dieper baggeren niet goed is voor de natuur in de Waddenzee én de kosten niet opwegen tegen de baten voor de economie. Er loopt sinds 2009 een proef met het dieper uitbaggeren van de Boontjes. Dat zou vijf jaar duren, maar werd vanwege meer onderzoek verlengd. Er zou eind 2022 een beslissing worden genomen. Nu is het mei 2023 en is er nóg steeds geen beslissing genomen.”

Statenlid Elsa van der Hoek geeft een opsomming van enkele onderzoeken waaronder ‘Morfologie kombergingsgebieden Marsdiep en Vlie’, van Deltares (2018) waaruit de verwachting blijkt “dat er 20.000 m3 slib per jaar zou moeten worden weggebaggerd, maar nu is gebleken dat het 160.000 m3 per jaar is (Deltares, 2018) en 202.000 m3 per jaar (Arcadis, 2022) en dat de verondieping van de geul in de toekomst door zal zetten.”