Categorieën
Commentaar Dieren Foto's Fryslân

Dêr is mar ien houn: DE WETTERHOUN

Arno Bijlsma, Wetterhounfan bij uitstek, fotografeert twee volwassen honden en twee pups. Van oorsprong komt de Wetterhoun niet uit Fryslân. Er zijn aanwijzingen dat het hondenras eerder in Engeland en Vlaanderen voorkwam.

Op de site van de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen (NVSW) staat: Ook oude Friezen wisten te vertellen dat zigeuners vroeger wel van die dogachtige honden bij zich hadden. Misschien is de Wetterhoun wel een kruising van zo´n dogachtige met een inheemse Friese jachthond. 
De NVSW hanteert een citaat uit achterhaalde literatuur, want deze gegevens vallen onder de categorie fabeltjes.

David Teniers de Jonge (1610 *Antwerpen – 1690 o Brussel) schilderde rond 1640 Boerderij jongen met hond. De afgebeelde hond is ongetwijfeld een Wetterhounachtige hond of zelfs een Wetterhoun.

En: De Wetterhoun werd vroeger, behalve als bewaker van het erf, ook gebruikt als trekhond. De Wetterhoun werd vrij zelden ingezet als trekhond, omdat hij er te eigenzinnig voor was. Sterk en breed gebouwde dogachtige honden, gelijkend op een Rottweiler, waren veel geschikter als trekhond.

Fraaie foto van Arno Bijlsma ©.

Jammer dat de NVSW onnauwkeurig is met het vermelden van gegevens over de Wetterhoun.

Wiebe Dooper
Schrijver van:
De Fryske Hûnen (1997) en De wetterhoun, een eigenzinnig fenomeen (2005).