Categorieën
Dieren Landbouw Natuur en milieu

De wolf in Nederland: wat mag er juridisch?

(tekst: Veldpost)

De wolf houdt boeren bezig in Drenthe, Friesland, Overijssel en Gelderland. De roep vanuit de provinciale politiek om de wolf een halt toe te roepen, groeit. Mag een wolf zomaar afgeschoten worden? Of gevangen worden? In dit artikel zoomen we in op de juridische haken en ogen.

De wolf is aangewezen als een strikt beschermde soort in het Verdrag van Bern en Bijlage II en IV van de Habitatrichtlijn. In de Wet natuurbescherming is daarover beleid geformuleerd. Dit houdt in dat er ten aanzien van de wolf een aantal verboden gelden. Zo is het niet toegestaan om:

  • in het wild levende wolven in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden, te vangen of te verstoren;
  • de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren te beschadigen of te vernielen;
  • uit het wild afkomstige wolven, dood of levend, onder zich te hebben;
  • de wolf te hebben voor verkoop, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te koop of te ruil aan te bieden

Leest u verder via: https://www.veld-post.nl/artikel/580545-de-wolf-in-nederland-wat-mag-er-juridisch/