Categorieën
Onderwijs Politiek

De VVD wil het beste onderwijs

Onderstaande zaken over de positie van leraren staan in het concept-verkiezingsprogramma van de VVD op pagina 31. Dit voorlopig stuk werd op vrijdag 1 september gepresenteerd.

De beste leraren.
Leraren zijn vakmensen. Een bevlogen en deskundige leraar maakt het verschil voor kinderen. Ieder kind verdient zo’n leraar. We maken het leraarschap aantrekkelijker en zetten leraren en schoolleiders in hun kracht: zij zorgen voor het beste onderwijs.

We steunen leraren.
Leraren weten het beste hoe hun vak eruit moet zien. Als het gaat over
de inrichting van het onderwijs, de lerarenopleiding en een professionele werkomgeving, staat de autonomie en medezeggenschap van leraren voor ons centraal. Beslissingen over geld moeten dicht bij de werkvloer genomen worden.

We willen dat er voldoende leraren en schoolleiders zijn.
Daarom verbeteren we dearbeidsvoorwaarden en komt er een meerurenbonus. We zetten in op het aanspreken van de stille reserve, uitbreiding van uren, verminderen van uitval en het ondersteunen van
overstappers uit andere beroepen en mensen die willen bijdragen. Scholen werken hiervoor verplicht regionaal samen. Er komen meer universitair geschoolde leraren, onder andere door deze leraren in hogere salarisschalen in te laten stromen.

Leraar zijn is een vak.
Daarbij horen goede arbeidsvoorwaarden, een goede opleiding,
intensieve begeleiding voor startende leraren en in de basis arbeidscontracten van minimaal vier dagen per week. Daarom stimuleren we contractuitbreiding en beperken we externe inhuur. Dat voorkomt ook dat commerciële bureaus misbruik maken van het lerarentekort.
Continue professionele ontwikkeling wordt verplicht. De inhoud van de lerarenopleiding wordt landelijk vastgesteld, samen met leraren en wetenschappers. Er komt in ieder geval meer focus op basisvaardigheden door een centrale eindtoets voor leraren, we stimuleren opleiden in de
praktijk en er komen losse opleidingen voor het jongere en oudere kind.

We maken het leraarschap aantrekkelijker.
Leraren krijgen meer mogelijkheden om door te groeien of te specialiseren. Samen met leraren komen we tot vaste carrièrepaden in het onderwijs. De functietitels junior-, medior- en seniordocent vervangen de huidige salarisschalen en de beste leraren kunnen een hoger salaris krijgen. Scholen gaan verplicht een stagevergoeding geven aan stagiairs.

Ondersteunen leraren en schoolleiders bij digitale vaardigheden.
We gaan door met de opstart van het expertisepunt digitale geletterdheid om leraren te ondersteunen met kennis over kunstmatige intelligentie en digitale vaardigheden.

Geen onnodige werkdruk.
Scholen laten leraren vaak meer administreren en toetsen dan
verplicht of nodig is. De inspectie gaat extra controleren op onnodige administratie, onnodige toetsdruk en betere arbeidsvoorwaarden. We gaan uit van vertrouwen en autonomie.

WD
Geraadpleegde bron: https://www.vvd.nl/wp-content/uploads/2023/09/Verkiezingsprogramma-VVD-2023-2027.pdf