Categorieën
Columns Politiek

De niet zo dualistische jaren zeventig

(tekst: parlement.com)

Klopt het beeld dat de jaren zeventig werden gekenmerkt door dualisme?

Met Grote idealen, smalle marges, de nieuwe aflevering in de serie parlementaire geschiedenis, heeft het Nijmeegse CPG weer een fraai werk afgeleverd. De boeiende jaren zeventig, met zes kabinetten en een gepolariseerd politieke bestel, worden goed, thematisch beschreven. Bij één van de conclusies zijn echter vraagtekens te zetten. Gesteld wordt dat de jaren van de kabinetten-Den Uyl en -Van Agt I ook dualistische jaren waren. Klopt dat wel?

Leest u verder via: De niet zo dualistische jaren zeventig – Parlement.com