Categorieën
Economie Fryslân Landbouw

De landbouw en economie van Fryslân. Toen, nu, hoe straks?

Het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy en het Fries Landbouwmuseum organiseren op vrijdag 3 februari a.s. de laatste lezing in de reeks ‘Kansrijke verdienmodellen voor de Friese boer en Agrofood sector’. Deze keer wordt het thema benaderd vanuit de politiek door gedeputeerde Friso Douwstra.

Het platteland staat voor grote uitdagingen: verduurzamen van de landbouw, versterken van natuur, minder stikstofdepositie, afremmen van klimaatverandering en verbeteren van de waterkwaliteit (denk aan derogatie) zijn thema’s die bijna dagelijks in het nieuws zijn. Hoe kunnen de potenties van de agrofoodsector in Fryslân ingezet worden om de uitdagingen voor de toekomst het hoofd te bieden met behoud van een goed verdienmodel voor de agrariërs?

Fries Landbouwmuseum

Rond dit thema is een reeks van drie lezingen georganiseerd waarbij het thema benaderd wordt vanuit de wetenschap, het bedrijfsleven en de politiek. Friso Douwstra besluit de reeks van drie lezingen. Hij is sinds oktober 2021 gedeputeerde van onder andere economie en financiën en daarvoor wethouder in de gemeente Leeuwarden.
Petra Berkhout (senior onderzoeker bij Wageningen Economic Research) en Lubbert van Dellen (agrarisch bedrijfsadviseur en fiscalist) gingen hem voor. Hun lezingen zijn hier terug te lezen.

Plaats: Fries Landbouwmuseum. Aanvang 14:00 uur. 
Gratis entree maar wel graag reserveren via onderstaande link of via de mail: info@frieslandbouwmuseum.nl