Categorieën
Columns Energie

De Klimaatoptimist: Stop met windmolens, bouw kerncentrales

(tekst: Arnout Jaspers op Wyniasweek.nl)

In m’n column van twee weken geleden besprak ik al wat de PVV/NSC/VVD/BBB-coalitie van plan is met de stikstofregelgeving. Het komt neer op complete ontmanteling van het exclusief Nederlandse stikstofwaansysteem, dat gebaseerd is op door computermodel Aerius berekende – niet gemeten – neerslag van stikstof in Natura2000-gebieden. Ook moet de versnippering van die meer dan honderd Natura2000-gebieden worden teruggedrongen door kleine, niet levensvatbare gebieden op te heffen.

Deze coalitie wil dus een radicale omslag in het natuurbeschermingsbeleid. Als ze dat voor mekaar krijgt, voert ze in wezen de voornaamste aanbevelingen van de Stikstoffuik uit. Uiteraard kun je dit niet alleen op het conto van de Stikstoffuik schrijven. Eerder waren al diverse rapporten verschenen, waarin experts op de absurditeiten van onze stikstofregelgeving wezen en met dergelijke aanbevelingen kwamen.

Leest u verder via: https://www.wyniasweek.nl/de-klimaatoptimist-stop-met-windmolens-bouw-kerncentrales/