Categorieën
Commentaar Politiek

DE KIJK VAN CDA-ER PIETER HEERMA

Pieter Heerma is in de Tweede Kamer fractievoorzitter van het CDA. Hij volgde in mei 2019 zijn partijgenoot Sybrand Buma op die burgemeester werd van Leeuwarden. Christendemocraat Heerma staat steeds vaker in de publieke schijnwerpers. Afgelopen vrijdag 14 oktober werd hij geïnterviewd door het AD.

Deze bijdrage beschrijft een handvol standpunten van Heerma, voorzien van commentaar.

Allereerst is Heerma van mening dat het rapport van Remkes niet alleen over de stikstofsores gaat, maar eveneens de ‘vertrouwenskloof’ tussen Randstad en platteland aankaart. Het CDA leverde vaak bewindslieden en is medeverantwoordelijk voor die gegroeide afstand. Daar schrijft Heerma niet over. Geen zelfkritiek dus.

Heerma noemt de omgekeerde vlaggen van boeren onze eigen ‘Gele Hesjes’. Een dappere uitspraak. Ongetwijfeld heeft Heerma redenen gehad die hem ervan weerhielden om CDA-burgemeesters in den lande te inspireren de omgekeerde vlaggen te laten hangen. Dat had getuigd van echt lef.

Heerma haalt aan dat Remkes de culturele voorhoede in politiek en media hekelde. En dat de gespreksleider was ‘geschrokken van de oprechte wanhoop in de ogen van redelijke mensen’. Het een en ander valt te wijten aan een anonieme technocratische overheid, aldus Heerma. In dit plaatje passen haarfijn de onhandige Wopke en de narcistische Hugo.

Vervolgens schetst Heerma de opkomst van het neoliberalisme en de individualisering in de afgelopen decennia. Daardoor kwam er een kleinere overheid die bedrijfsmatig werd gerund. Binnen deze context noemt Heerma de groei van maatschappelijke ongelijkheid. Ook daaraan had het CDA, als geregelde regeringspartij, wat aan kunnen doen.

Sociaal pamflet van het CDA op Prinsjesdag, 20 september 2022.

Heerma’s visie wordt interessanter als hij wijst op het verdwijnen van de product- en bedrijfschappen in 2015. ‘Alle belangrijke spelers zaten aan tafel en deelden een publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voor een gezonde keten.’ De VVD vond de productschappen een belemmering voor de markt, aldus Heerma. Hierin onderscheidt zich de liberale maatschappijvisie fundamenteel ten aanzien van de christendemocratische.

Heerma noemt de afschaffing van de product- en bedrijfschappen ‘een historische vergissing’ en pleit voor herstel. Het is niet opmerkelijk dat hij vanuit christendemocratisch gedachtengoed dan een meer coöperatievere samenleving benoemt en prefereert. Zijn bewoordingen passen in het sociaal profiel waarmee het CDA zich al een tijdje profileert.

CDA-fractievoorzitter Heerma wil terug naar de wortels van de christendemocratie. Als toekomstig minister van Sociale Zaken in het kabinet Omtzigt I kan hij daar maatschappelijk gestalte aan geven.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron
https://www.cda.nl/heerma/nieuws/opinie-pieter-heerma-remkes-legt-veel-meer-bloot-dan-stikstof-alleen