Categorieën
Politiek Sociaal Wonen

De Jonge komt gemeenten bij Wkb tegemoet

(tekst: Binnenlands Bestuur)

De invoering van de Wkb blijft gekoppeld aan die van Omgevingswet. Toch maakt De Jonge het gemeenten makkelijker. Met een voorzorgsmaatregel heeft minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) besloten om verbouwactiviteiten pas een half jaar na invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) onder gevolgklasse 1 te scharen. Daardoor zijn er voor verbouw pas een half jaar later kwaliteitsborgers nodig.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/de-jonge-helpt-gemeenten-bij-wkb