Categorieën
Fryslân Politiek

CU Fryslân fietst graag en is tegen de wolf

‘De ChristenUnie heeft de ambitie om van Fryslân de fietsprovincie van Nederland te maken.’ Dat staat in het verkiezingsprogramma (2023-2027) van de partij voor de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen. Om die doelstelling vorm te geven zullen er meer fietssnelwegen moeten komen.

De CU vindt ook dat er in ons cultuurlandschap geen plek is voor de wolf. De partij wijst op het gebrek aan natuurlijke vijanden van de wolf waardoor zich ongewenste consequenties voordoen, zoals de aanvallen op schapen.

Een speerpunt is dat er geen verplichte uitkoop van boeren mag plaatsvinden. Zoals andere partijen is de CU voor een toekomstige gasloze provincie, duurzame landbouw en maakt zich sterk voor Friese taal en cultuur.

WD

Geraadpleegde bron
https://fryslan.christenunie.nl/l/library/download/urn:uuid:95352a33-a733-404f-a6ce-4df89d3d97ae/verkiezingsprogramma+nl+christen+unie+2023-2026.pdf