Categorieën
Ethiek Financiën Overheid

Crisiscommunicatie legt interne kloof Belastingdienst bloot

(tekst: Binnenlands Bestuur)

Uit de interne communicatie van de Belastingdienst blijkt dat er een flinke kloof was tussen de werkvloer en bestuurders tijdens het verwerken van de toeslagenaffaire. Het gedrag en het taalgebruik van de leiding en de medewerkers verschilde sterk, concludeert een wetenschappelijke studie waar Adformatie over schrijft. Het behoedzame formuleren van de top zorgde voor irritatie en argwaan bij de medewerkers.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/interne-kloof-blijkt-uit-crisiscommunicatie-belastingdienst