Categorieën
Columns Landbouw

Column Wim Brouwer: ‘Crisis?’

(tekst: Wim Brouwer op lto.nl)

Inmiddels zijn we een aantal maanden verder nadat de bewuste kaart van minister Van der Wal in de agrarische sector de gecreëerde stikstofcrisis heeft doen escaleren. Naar aanleiding hiervan hebben we op 22 juni, gezamenlijk met andere landbouwpartijen, een landelijke actiedag georganiseerd in het midden van het land. Hierbij was de afdeling LTO Gelderse Vallei nauw betrokken. Op deze actiedag kwamen zoveel boeren en burgers af, dat het wel duidelijk is wat voor impact dit op de agrarische sector heeft. Het heeft bij verschillende bedrijven geleid tot grote onzekerheid, met de vraag wat hiervan de gevolgen zijn voor hun bedrijf.

Zo zijn er bedrijven bezig met de overdracht aan een mogelijke opvolger, maar ook hier loopt men tegen dingen aan die voorheen niet aan de orde waren. De banken zijn terughoudend geworden in het financieren van bedrijven die in de nabijheid van een N2000 gebied zitten en wachten tot er vanuit het ministerie meer duidelijkheid komt.

De perspectiefbrief laat nu ook langer op zich wachten door het aftreden van minister Staghouwer. In plaats van dat er een crisis opgelost wordt, hebben we er inmiddels zelfs een flinke crisis bijgekregen: de energiecrisis. Deze crisis hakt er op verschillende bedrijven zo hard in dat het stikstofdossier volledig op de achtergrond lijkt te verdwijnen. Stroom en gas zijn vele malen duurder geworden dan voorheen. De afzet van mest naar de verschillende verwerkers is door de sterk oplopende energieprijzen volledig door het plafond geschoten.

Hopelijk komt het ministerie op korte termijn met oplossingen om de energiecrisis aan te pakken, want het volgende probleem ligt op de loer: de voedselcrisis.

We zetten ons binnen de vakgroep Kalverhouderij volledig in om de pijn zoveel mogelijk te verzachten. Op het gebied van regelgeving, innovatie, feitenanalyse en kennisdeling zijn nog veel stappen te zetten. Ook op Prinsjesdag wordt door de regering goed onderkend dat het crisis is in de landbouw. Er worden alleen geen oplossingen aangedragen. Innovatie krijgt nauwelijks nieuwe impulsen, maar daar moeten we het wel zoeken!

Als kalverhouders produceren we al jaren een eerlijk en gezond stukje vlees, waar we als ondernemers best trots op mogen zijn en willen dat bij gezondheid ook blijven doen.

Wim Brouwer

U kunt deze column ook lezen via: Column Wim Brouwer: ‘Crisis?’ – LTO