Categorieën
Niet gecategoriseerd Politiek Sneek Sociaal Súdwest

College Súdwest wil nieuwe opvanglocatie vluchtelingen naast Harinxmapark

Eind mei van dit jaar liet gemeente Súdwest-Fryslân weten Harinxmaland als kansrijk gebied te zien voor een nieuwe opvanglocatie voor vluchtelingen. Na gesprekken met omwonenden en een onderzoek van een extern bureau, heeft de gemeente de voorkeur voor ten westen van het Harinxmapark. De gemeenteraad beslist daarover in november.

De aanleiding voor de plannen van een nieuwe opvanglocatie is het aflopende contract van het huidige azc in Sneek en de roep vanuit het Rijk om opvangplekken voor vluchtelingen beschikbaar te maken. De gemeente besloot om het huidige azc in Sneek niet te verlengen en op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Doel is om deze opvanglocatie aan te laten sluiten op toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Daarmee zet het college met de nieuwe opvanglocatie in op een opvang die zichtbaar integreert in een toekomstige woonomgeving, en dus geen traditioneel azc. Daarbij vindt Súdwest-Fryslân het belangrijk dat bewoners van de opvanglocatie snel en gemakkelijk kunnen meedoen in hun nieuwe omgeving.

Nieuwe opvanglocatie ten westen van Harinxmapark

Nadat de gemeente Súdwest-Fryslân Harinxmaland in Sneek als zoekgebied voor een nieuwe opvanglocatie voor vluchtelingen had geselecteerd, is stedenbouwkundig bureau Defacto aan de slag gegaan met een analyse van het gebied om te komen tot een advies. Daarbij is gekeken naar toekomstige ontsluitingen, bereikbaarheid, aansluiting bij voorzieningen en andere factoren. De uitkomst betrof twee mogelijke locaties. Eén locatie direct ten westen van het Harinxmapark en de andere locatie aan de oostzijde van het uitvaartcentrum.

Deze locaties heeft de gemeente na de zomer voorgelegd aan inwoners. Tijdens de informatieavond in september op sportcomplex Schuttersveld werd input gegeven op de voorgestelde locaties. Pluspunten, aandachtspunten en zorgen kwamen allemaal voorbij.

Aandachtspunten voor nieuwe locatie

Alle input en afwegingen leidden tot een duidelijke voorkeur voor de optie ten westen van het Harinxmapark. De locatie nabij het uitvaartcentrum mag dan ruimtelijk gezien worden als kansrijke locatie, inwoners lieten weten dat zij een opvanglocatie daar niet zien zitten. Zo zou een opvang op deze locatie voor spanning kunnen zorgen bij bezoekers van het uitvaartcentrum en is men bezorgd over de ervaren rust op deze locatie. Bovendien noemen inwoners de nabijheid van het uitvaartcentrum ook een nadeel voor de bewoners van de opvanglocatie zelf.