Categorieën
Commentaar Politiek Sneek Súdwest Verkeer Vervoer

COLLEGE SÚDWEST-FRYSLÂN BLIJFT VERWARRING ZAAIEN MET AANPAK AUTOLUWE PROEF SNEEK

Het college van de gemeente Súdwest-Fryslân slaagt er maar niet in een helder beeld te geven van de aanpak omtrent de autoluwe proef in de Sneker binnenstad. Dat blijkt ten eerste uit berichtgeving van VOS-voorzitter Sibold Jellema van vrijdag 17 mei naar zijn leden en ten tweede uit een nieuwsbrief, die de gemeente op woensdag 22 mei naar burgers stuurt.

VOS (Verenigd Ondernemend Sneek) en college Súdwest

Op donderdag 16 mei overlegt het VOS-bestuur met het college, namens welke burgemeester De Vries, de wethouders Rietman en Dam aan tafel zitten. In die bespreking is uiteraard de autoluwe proef het gespreksthema. Jellema noemt dit gesprek constructief van aard.

De VOS-voorzitter schrijft een dag later, vrijdag 17 mei, naar zijn achterban dat het college op dinsdag 18 juni een besluit neemt over significante aanpassingen van de proef. Deze aanpassingen zullen na het besluit direct uitgevoerd worden. In deze besluitvorming worden verzamelde gegevens door de VOS, alsmede een beschikbaar evaluatierapport, meegenomen. De voorlaatste alinea van Jellema luidt:
Als bestuur hebben wij positief gereageerd op het feit dat de aanbevelingen uitermate serieus zijn genomen en dat de intentie is uitgesproken om significante aanpassingen door te voeren. Wij hebben vertrouwen in deze aanpak.

Info van gemeente Súdwest naar burgers

Het is betreurenswaardig en tegelijk amateuristisch dat uit naam van het college op woensdag 22 mei een nieuwsbrief met mededelingen over de autoluwe proef naar burgers wordt gestuurd, dat een ander beeld oproept.

Allereerst lezen burgers dat de gemeente – weer – tellingen uit gaat voeren, maar ook met burgers 10 minutengesprekken wil voeren op maandag 5 juni. En de gemeente schrijft:
Eind juni wordt op basis van de informatie uit de tellingen en uit de gesprekken bepaald of er nieuwe aanpassingen nodig zijn.

Verkeersbegeleiders zitten in de auto aan de Prins Hendrikkade en (bijna) op het Visplein in Sneek. © BREKT.NL

Conclusies

VOS-voorzitter Jellema schrijft over significante aanpassingen, die het college gaat nemen op dinsdag 18 juni. Daaronder valt onder meer het openstellen van de Prins Hendrikkade. Dat kan bijna niet anders, omdat de werkgroep de VOS werkgroep binnenstad daar geen twijfel over laat bestaan, gezien de opgestelde tekst van 25 april, die u kunt raadplegen via: https://www.ondernemendsneek.nl/actueel/nieuws/pilot-autoluw Een vooraanstaand lid van de VOS bevestigt op donderdag 23 mei nogmaals aan BREKT.NL, dat het inderdaad gaat om – onder meer – openstelling van de Prins Hendrikkade.

Op basis van die toegezegde significante aanpassingen door het college op dinsdag 18 juni, zijn de geplande 10 minutengesprekken op woensdag 5 juni met burgers een doekje voor het bloeden, waardoor zij in hun hemd worden gezet. Daar komt nog bij dat de burgers in het ongewisse worden gelaten of er op basis van nog plaats te vinden tellingen en gesprekken, eind juni daadwerkelijk iets wordt gewijzigd aan de autoluwe proef.

PvdA-burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân heeft onvoldoende oog op het proces van de autoluwe proef en verwaarloost de communicatie. © SWF

De gehele aanpak van de autoluwe proef door het college van Súdwest-Fryslân laat te wensen over. Burgemeester Jannewietske de Vries laat het gehele proces omtrent de autoluwe proef uit haar handen glippen en tegelijkertijd is ze zich er niet van bewust dat de communicatie in dit dossier van ondermaats niveau is.

PvdA-wethouder Rietman stuurt burgers en ondernemers constant met een kluitje in het riet. © Jeroen van der Kallen

Met name verantwoordelijk PvdA-wethouder Michel Rietman rekt doelbewust tijd om de autoluwe proef zo lang mogelijk draaiende te houden. Deze onbuigzame wethouder heeft van het project een prestigezaak gemaakt. Daarnaast beschikt hij over onvoldoende realiteitsbesef dat het imago van de waterstad en koopstad Sneek en het beeld van deze regio reeds behoorlijk schade heeft opgelopen.

Intussen blijven collegepartijen braaf toekijken. Ook dat geeft te denken.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen: |
Brief van VOS-voorzitter Sibold Jellema naar leden, vrijdag 17 mei 2024.
Nieuwsbrief gemeente Súdwest-Fryslân ‘autoluwe binnenstad’, woensdag 22 mei 2024.
https://www.ondernemendsneek.nl/actueel/nieuws/pilot-autoluw