Categorieën
Politiek Sociaal Súdwest Wonen

College Súdwest: doelgroepenverordening woningbouw start eventueel in november

Donderdag 23 november beslist de gemeenteraad over de nieuwe doelgroepenverordening van de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze verordening is opgesteld om de bouw van betaalbare koop- en huurwoningen te stimuleren. Als de gemeenteraad positief besluit over de nieuwe verordening, kan de gemeente beter sturen op meer betaalbare woningen in nieuwbouwprojecten.

De gemeente liet eerder al weten bezig te zijn met de doelgroepenverordening. Aanleiding is om meer sturing te kunnen geven aan de woningopgave die er ligt bij met name starters en ouderen. Met de nieuwe verordening kan de gemeente per project aangeven hoeveel woningen in welke prijscategorie er gebouwd moeten worden. Daaraan hangen direct ook inkomensgrenzen voor huishoudens die hiervoor in aanmerking komen.

Taskforce

Naast deze doelgroepenverordening is ook de taskforce wonen daar een voorbeeld van. De taskforce is opgericht om enerzijds het woningbouwproces te versnellen. Anderzijds kijkt de taskforce ook naar mogelijkheden om meer betaalbare woningen te bouwen, bijvoorbeeld door creatieve woonconcepten of tijdelijke woonoplossingen.