Categorieën
Commentaar Sneek Súdwest Verkeer

COLLEGE SÚDWEST BEVESTIGT AANPASSINGEN AUTOLUWE PROEF OP 18 JUNI, MAAR NIET DAT HET ‘SIGNIFICANTE’ ZIJN

Raadslid Jacoline Engelmoer-Leeuwen van Nieuw Sociaal dient op 1 mei vragen in bij het college van Súdwest-Fryslân over de autoluwe proef en een brief van de VOS (Verenigd Ondernemend Sneek). In de beantwoording van 16 mei geeft het college aan dat op dinsdag 18 juni een besluit wordt genomen ‘over de aanpassingen van de proef’.

Hiermee bevestigt het college grotendeels wat VOS-voorzitter Sibold Jellema op vrijdag 17 mei naar zijn achterban schrijft. Echter Jellema, heeft het in zijn brief over ‘significante aanpassingen’ en het college in de beantwoording aan Engelmoer over aanpassingen’. Een significante aanpassing houdt in: het openstellen van de Prins Hendrikkade. Slechts aanpassingen impliceren bijvoorbeeld dat enkele verkeersbegeleiders een noodzakelijke spoedcursus Nederlands krijgen en leren waar wijken als de Noorderhoek en het Sperkhem in de Waterpoortstad liggen.

Verkeersintensiteit kruispunt Goeman Borgesiuslaan vanaf Worp Tjaardastraat en Station Noord. Het sluipverkeer langs dit traject duurt op zondag 2 juni 2024 precies vijf maanden. © BREKT.NL

Het college neemt in de besluitvorming van 18 juni naast data ook ‘het gevoel dat leeft onder de inwoners en de ondernemers’ mee. Hier spreekt met name een zekere minachting uit ten aanzien van inwoners, die gerechtvaardigde klachten hebben over sluipverkeer en dit kunnen beargumenteren op rationele grondslag.

Op zondag 2 juni 2024 duurt de overlast van sluipverkeer voor veel inwoners van Sneek precies vijf maanden. Het sluipverkeer langs de volgende straten is bekend: dr. Boumaweg, Stationsstraat, Oude Koemarkt, Hoogend, Kleine Palen, Harinxmakade, Koopmansgracht, Willem Lodewijkstraat, Balthuskade, Prinsengracht, Woudvaartkade, Willem de Zwijgerstraat, Berkenlaan, Goeman Borgesiusstraat en Worp Tjaardastraat.

BREKT.NL houdt de gang van zaken van de autoluwe proef Sneek constant in de gaten!

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

https://sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2024/05/2024-05-01-NS-I-Pilot-autoluw-brief-VOS-antwoorden.pdf

Brief VOS-voorzitter Sibold Jellema aan leden, vrijdag 17 mei 2024.

.