Categorieën
Politiek Súdwest

COALITIEAKKOORD 2022-2026 GEPRESENTEERD

Grutsk en Tichtby is de titel van het Coalitieakkoord 2022-2026 in Súdwest-Fryslân. PvdA-formateur Sjoerd Tolsma heeft zijn klus geklaard. PvdA, CDA en FNP slaan de handen ineen en gaan uitvoering geven aan dit 25-pagina’s tellend document. Op dinsdag 31 mei presenteert het nieuwe college zich.

Het thema Wonen is uiteraard een van de speerpunten. De coalitie spreekt de ambitie om meer zorgwoningen te realiseren. Dat wordt gedaan in een zogeheten geclusterde vorm. Het gaat hier om een tamelijk ingewikkeld vraagstuk waarin wonen en zorg wordt gescheiden.

Ook wordt de nadruk gelegd op het bouwen van meer sociale huurwoningen. Corporaties krijgen daarin steun van de gemeente door bijvoorbeeld een grondprijs te bewerkstellingen die aansluit bij de financiële mogelijkheden. Starters op de woningmarkt krijgen extra aandacht door de nadruk te leggen op de starterslening en de blijverslening. Hiervoor wordt een ‘wervende’ campagne opgestart, aldus het Coalitieakkoord.

Wiebe Dooper