Categorieën
Columns Politiek Sociaal

CDA WORDT EEN SOCIAALDEMOCRATISCHE PARTIJ

Het CDA is druk bezig een transformatie te maken van een christendemocratische georiënteerde partij naar een sociaaldemocratische. Op Prinsjesdag presenteert het CDA een affiche met daarin de slogan ‘MINDER IK MEER WIJ’ centraal. In een interview met de Volkskrant, een dag later, gaat CDA-minister Katrien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vrolijk door met het opsommen van sociaaldemocratisch getint gedachtegoed.

Op de vraag van journalist Gijs Herderscheê of nivelleren noodzakelijk is, zegt Van Gennip: ‘Ja, onze maatschappij is uit balans. Het gaat mij erom dat iedereen de kans krijgt in deze maatschappij mee te doen. Kansengelijkheid is het fundament van een goede samenleving.’ En: ‘De vaste baan moet weer de norm worden.’ Even verder in het artikel beweert de CDA-bewindsvrouw dat het laatste decennium er teveel aan de markt is overgelaten. Ze is afkomstig uit het bedrijfsleven. ‘Maar als je te veel laisser-faire doet, dan gaat dat niet goed.’

CDA-affiche op Prinsjesdag, 20 september 2022.

Op Prinsjesdag presenteert het CDA een affiche met daarin vier punten, eveneens overeenkomstig sociaaldemocratisch gedachtegoed. Raadpleeg daarvoor bovenstaande afbeelding.

Het CDA is bezig met een sociale (her)ontdekkingstocht naar het veilige politieke midden en gebruikt daarvoor PvdA-gerelateerde ideeën. Tamelijk laat, maar nooit te laat. Als PvdA-voorvrouw Attje Kuiken alert is, speelt ze hier op in, want ergens in het najaar worden landelijke verkiezingen uitgeschreven. Het bommetje van Wopke en de sociaaldemocratische affiches van zijn partij, wijzen in die richting.

Nederland heeft een stabiel, sterk en sociaal georiënteerd kabinet nodig. Het is tijd voor een andere kijk op het land. Het neoliberalisme van Rutte en Kaag heeft Nederland ontwricht. Gelukkig snapt de kiezer dat.

Wiebe Dooper