Categorieën
Cultuur Fryslân Geschiedenis Overpeinzingen uit Koudum Súdwest

HET FRIES IN KOUDUM

Toen ik door oude nummers van de Koudumer dorpskrant Bulte Nijs bladerde, was een van de zaken die mij opvielen de aanwezigheid van het Fries. In de beginperiode, in de vroege jaren negentig van de vorige eeuw, waren artikelen in het Fries ruim aanwezig. Opvallend was ook dat boven Nederlandstalige stukjes vaak een Friese titel […]

Categorieën
De Fryske Marren Financiën Onderzoek Politiek Súdwest

Raadsleden: ambt steeds minder aantrekkelijk

(tekst: Wouter Boonstra op BinnenlandsBestuur.nl) Veel raadsleden verwachten dat de aantrekkelijkheid van het raadswerk de komende jaren zal afnemen. Een hogere vergoeding kan het tij keren. Een kwart van de raadsleden zou zich op dit moment niet opnieuw verkiesbaar stellen. Het ambt wordt namelijk steeds minder aantrekkelijk, aldus bijna driekwart van hen. Een hogere vergoeding […]

Categorieën
De Fryske Marren Fryslân Politiek Sneek Súdwest Zorg

Motie in Friese Staten tegen mogelijke sluiting ziekenhuizen

(tekst: SP, PvdA, GrienLinks en PBF) De zorg in Fryslân staat onder druk. Het samenvoegen van de ziekenhuizen van Sneek en Heerenveen in Joure zal deze druk alleen maar groter maken en de aanrijtijden bij calamiteiten worden langer. Daarbij speelt de provincie een grote rol bij het bereikbaar houden van de ziekenhuizen, zowel wat infrastructuur […]

Categorieën
Foto's Natuur en milieu Súdwest Water

NAZOMERAVOND MAKKUM

Fotograaf Harrie Muis heeft een stille voorliefde om beeldopnames te maken aan de kustlijn van het IJsselmeer. Deze mooie bijdrage werd zeer recent gemaakt bij Makkum. WD

Categorieën
De Fryske Marren Fryslân Politiek Sneek Súdwest Vervoer Zorg

Hoe houd je de zorg in Fryslân bereikbaar als ziekenhuizen fuseren?

(tekst: Hayo Bootsma op Omrop Fryslân) Binnen de Friese zorgsector leven vragen over de voorgenomen fusie van de ziekenhuizen Tjongerschans en Antonius. Hulpverleners en zorgmedewerkers willen dat de zorg bereikbaar blijft. Moet er voortaan standaard een ambulance bij een evenement in de uithoeken van Súdwest-Fryslân? Of moet je bij een klein ongeluk meteen 112 bellen? […]

Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Overpeinzingen uit Koudum Súdwest

Een boek over een invaldocent: Koos Tiemersma – De ynfaller

Met iets meer dan gewone belangstelling begon ik aan de nieuwste Friese roman van Koos Tiemersma. Ten eerste heb ik Tiemersma als schrijver aardig hoog zitten, ten tweede vond ik de titel extra interessant: De ynfaller. Toen ik – na mijn pensioen – nog maar net in Koudum woonde, ben ik ook een blauwe maandag […]

Categorieën
Foto's Geschiedenis Súdwest

TOLOVERGANG IJSBRECHTUM

Dirk van der Meer bewerkte op kundige wijze deze foto van de tolovergang bij IJsbrechtum. De afgebeelde weg wordt passend Tolhek genoemd met links de tramrails. Deze fantastische afbeelding dateert uit circa 1935 en toont aan dat grijs, wit en zwart een gevarieerde melange teweeg brengt. De woning wordt omgeven door een aantal objecten, zoals […]

Categorieën
Foto's Geschiedenis Súdwest

SCHARNEGOUTUM 1935

Wederom een foto die werd bewerkt door Dirk van der Meer. Het is een prachtige opname uit 1935 van Scharnegoutum. De afbeelding is zonder meer gemaakt door een professioneel fotograaf, omdat bijvoorbeeld de persoon in de roeiboot een tevoren vastgesteld element is. Wit, zwart en grijs zorgen voor mooie tinten in het water en de […]

Categorieën
De Fryske Marren Financiën Súdwest

‘Verkiezingsprogramma’s goed nieuws voor gemeenten’

(tekst: Stijn Vos op BinnenlandsBestuur.nl) De verkiezingsprogramma’s van partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen beloven veel goeds voor de financiële positie van gemeenten. Die conclusie trekt de VNG voorzichtig. Partijen spreken onder andere over het schrappen van bezuinigingen en het wegnemen van de afhankelijkheid van ad-hoc financiering. Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/vng-hoopvol-over-verkiezingsprogrammas

Categorieën
Blik op Bolsward Boeken Bolsward Cultuur Geschiedenis Súdwest

NICO VERHOEVEN, EEN VERGETEN DICHTER IN BOLSWARD?

In de loop van de jaren zestig van de vorige eeuw kwam een relatief massale toeloop van kunstenaars naar Fryslân op gang. Met name vanuit de Randstad was de toestroom groot. Allen, het waren immers de zestiger jaren, op zoek naar een inspirerende, landelijke en o zo maagdelijke omgeving, waar ze meenden hun creativiteit onbelemmerd […]