Categorieën
Beleid Landbouw Sneek Súdwest Verkeer

Ontheffing voor landbouwvoertuigen in autoluwe binnenstad Sneek

(tekst: LTO Noord) De gemeente Súdwest-Fryslân wil de binnenstad van Sneek op bepaalde momenten autoluw maken. Door de inbreng van LTO Noord en Cumela (brancheorgansatie voor groen, grond en infra, red. WD) is bedongen dat voor landbouwvoertuigen vrije doorgang mogelijk blijft. De gemeente is voornemens om die vrije doorgang te reguleren met een systeem van […]

Categorieën
Beleid Onderzoek Sociaal

SPANNING ARBEIDSMARKT ONVERANDERD HOOG

(tekst: CBS op Liwwadders.nl en CBS.nl) De krapte op de arbeidsmarkt hield in het tweede kwartaal van 2023 aan. Tegenover elke 100 werklozen stonden 122 vacatures, net als in de vorige twee kwartalen. De werkloosheid daalde met 7 duizend en er kwamen 7 duizend banen bij. Het aantal openstaande vacatures nam af met 10 duizend. […]

Categorieën
Beleid Financiën Politiek

CPB start elfde doorrekening verkiezingsprogramma’s

(tekst: CPB) Het Centraal Planbureau (CPB) biedt politieke partijen, net als bij de voorgaande verkiezingen, de mogelijkheid om de budgettaire en economische gevolgen van hun verkiezingsprogramma te laten doorrekenen. De elfde editie van ‘Keuzes in Kaart’ (KiK) verschijnt op 8 november 2023. Dit staat in de zojuist gepubliceerde Startnotitie Keuzes in Kaart 2025-2028. Daarin beschrijft […]

Categorieën
Beleid Overheid Politieke en ambtelijke cultuur

Ambtenaar moet weer het vertrouwen krijgen

(tekst: Wouter Boonstra op BinnenlandsBestuur.nl) Om onnodige administratieve lasten en verantwoording echt terug te dringen, moeten we ambtenaren weer vertrouwen geven, aldus het kabinet. Het (demissionaire) kabinet erkent dat financiering van publieke sectoren in het verleden in sommige gevallen niet altijd stabiel is geweest, ‘waardoor er onzekerheid is ontstaan over de continuïteit van taakuitvoering en […]

Categorieën
Beleid Commentaar Financiën Geschiedenis Onderwijs

DE ONDERWIJSZAAK (3): DE HOS-NOTA

In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd er door CDA-minister Deetman van Onderwijs flink bezuinigd op salarissen. Daarvoor zette hij de beruchte HOS-nota in ofwel de Herstructurering Onderwijs Salarisstructuur. Met name toekomstige docenten werden de dupe, want de nota hield in dat ze minder kregen betaald dan oudere collega’s. Deze laatste groep werd […]

Categorieën
Beleid Politiek Sociaal Súdwest

Hervormingen jeugdzorg en Wmo onzeker na kabinetsval

(tekst: Koen Enneking op BinnenlandsBestuur.nl) Met de val van het kabinet zijn belangrijke hervormingen in het sociaal domein in onrustig vaarwater terechtgekomen. De Tweede Kamer debatteert pas na de zomerstop over de zogenoemde ‘controversiële onderwerpen’. Wat betekent dit voor de Hervormingsagenda Jeugd, de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen, en de precaire financiële situatie van gemeenten in […]

Categorieën
Beleid Financiën Onderzoek Overheid Politiek Sociaal

CPB en SCP: kabinetsplan kinderopvang heeft weinig effect op arbeidsparticipatie maar vergroot kansenongelijkheid

(tekst: CPB en SCP) Het kabinetsplan voor (bijna) gratis kinderopvang leidt er nauwelijks toe dat ouders meer gaan werken en komt ook de ontwikkeling van kinderen niet ten goede. Bovendien is de kans groot dat het plan op korte termijn een ongunstig effect heeft op de kwaliteit van de kinderopvang en de toegankelijkheid ervan voor […]

Categorieën
Beleid Commentaar Fryslân Politiek

ONKUNDE BIJ FRIESE PVDA

Afgelopen vrijdagavond 16 juni hield de PvdA een zogenaamd strategisch beraad in theater De Bres in Leeuwarden over de positie van de partij in de provinciale formatie. Het hoofdpunt en mogelijke breekpunt is dat de PvdA moeite heeft met de bezuinigingen op Doarpswurk, cultuur en natuurontwikkeling. PvdA Fryslân kiest met dit beraad voor een omslachtige […]

Categorieën
Beleid Overheid Politiek

SYMPOSIUM: WAAROM FAALT HET OVERHEIDSBELEID?

(tekst: De Nieuwe Denktank) De problematische afwikkeling van de toeslagenaffaire, de door de rechter afgeschoten asielwetgeving, de mislukte digitalisering van het burgerlijk procesrecht, de haperende compensatie van de schade in Groningen, het onhoudbare PAS-systeem voor stikstofvergunningen, de onevenwichtige compensatie voor de energieprijzen, het onbegrijpelijke belasting- en toeslagenstelsel, het niet kunnen afschaffen van BTW op groente […]

Categorieën
Beleid Economie Landbouw Natuur en milieu Politiek

Opinie voormalig landbouwbestuurders: ‘Stop de landbouwuitverkoop!’

(tekst: Veldpost) Oud-landbouwbestuurders trekken bij de hoofdtafel aan de bel over het Landbouwakkoord. Ze volgen de onderhandelingen op de voet en hebben nu een ‘ongebruikelijke, maar noodzakelijke’ brief geschreven aan Sjaak van der Tak (LTO Nederland), Roy Meijer (NAJK), landbouwminister Piet Adema en minister-president Mark Rutte. Lees hieronder hun opinie met als titel ‘Landbouwuitverkoop’. Lees […]