Categorieën
Beleid Interviews Natuur en milieu

‘Nederland heeft aanwijzen Natura 2000 verwaarloosd’

Interview met Willemijn Smal en Harry Webers van de Ecologische Autoriteit. (tekst: Jurgen Tiekstra op BinnenlandsBestuur.nl) Nederland kent 162 Natura 2000-gebieden, die in veel gevallen al twintig jaar geleden die status kregen toebedeeld. Maar nu de provincies, ter beoordeling, voor 130 van die gebieden natuurdoelanalyses hebben ingeleverd bij de Ecologische Autoriteit valt weer op dat […]

Categorieën
Beleid Landbouw Natuur en milieu Nederland Politiek

Noord-Hollandse boeren eisen dat PPLG wordt opgeschort

(tekst: Lisa Sanders op NieuweOogst.nl) Boeren en tuinders in Noord-Holland vragen het provinciebestuur onder andere het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) on hold te zetten. Dat staat in het pamflet dat ze maandag naar het provinciehuis in Haarlem brachten. Dactievoerders roepen ook op de wettelijke afrekening van stikstofuitstoot te verwijderen en Programma Aanpak Stikstof (PAS)-melders […]

Categorieën
Beleid Economie Natuur en milieu Nederland Onderzoek Verkeer Vervoer

We zijn verknocht aan onze auto en dat lijkt maar niet te veranderen

(tekst: Stichting Stimular en een expertquote via ANP Expert Support Carmen Cosijn op Liwwadders.nl) We zijn verslaafd aan onze auto. Volgens de laatste cijfers gedeeld via NU.nl zitten we er gemiddeld een half uur per dag in. Fietsen of lopen doen we slechts een kwartier per dag. Reizen met het ov doen we steeds minder. […]

Categorieën
Beleid Economie Overheid Politiek

‘Nederland moet geen lagelonenland willen zijn’

(tekst: René Bouwmeester op NieuweOogst.nl) Nederland moet keuzes maken over welke kant het op wil als het gaat om economie en migratie en geen lagelonenland willen zijn. Dat meldt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (foto) in een reactie op het rapport ‘Gematigde Groei’ van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. In het […]

Categorieën
Beleid Dieren Landbouw Natuur en milieu Onderzoek

‘Aanzienlijke variatie in duurzaamheidsprestaties boeren’

(tekst: Job Hiddink op NieuweOogst.nl) LNV investeert de komende jaren 10 miljoen euro extra in doelsturing binnen het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de ontwikkeling van kritische prestatie-indicatoren (kpi’s). Dit staat in de begroting voor 2024. Doel is om duurzaamheidsprestaties van boeren integraal meetbaar te maken. Maar dat is soms best lastig. Leest u […]

Categorieën
Beleid Fryslân Nederland Politiek Wonen

Provinsje en Fryske gemeenten wolle dúdlikens foar wenningbou yn de regio

(tekst: provinsje Fryslân) Fryske bestjoerders freegje de minister foar Folkshúsfêsting en Romtlike Oardering him oan de makke ôfspraak yn de regionale wendeals te hâlden. Dêr is ôfpraat dat Fryske gemeenten in mienskiplike oanfraach dwaan kinne foar lytsere kearnen foar de Woningbouwimpuls (WBI ). Yn in konsultaasjeronde foar de wizige regeling liket dizze ôfspraak net neikommen […]

Categorieën
Beleid Politiek Súdwest

Jacoline Engelmoer, raadslid Nieuw Sociaal, over het grootste bestemmingsplan in Nederland (Súdwest)

Keek op de Week is een blik op de politiek van Nieuw Sociaal, die 2 raadszetels heeft in de raad van Súdwest-Fryslân. In deze editie, nummer 39, schrijft Jacoline Engelmoer over haar ervaringen met een complex onderwerp: het grootste bestemmingsplan van Nederland, dat van toepassing is op de grootste gemeente van ons land: Súdwest-Fryslân. Raadslid […]

Categorieën
Beleid Interviews Landbouw Overheid Politiek

Harm Holman (NSC) is ‘bang dat sector over paar jaar om zeep is geholpen’

(tekst: Veldpost op veld-post.nl) Nieuw Sociaal Contract (NSC), de partij van Pieter Omtzigt, wil het stikstofbeleid op de kop gooien. De veestapel moet afgestemd worden op de hoeveelheid grond in ons land en ook kan de piekbelastersaanpak volgens de partij de prullenbak in. Dat werd woensdagavond duidelijk tijdens het landouwdebat van LTO Nederland en ledenblad […]

Categorieën
Beleid Overheid Politiek

Tweede Kamer schaart zich voorzichtig achter ruimere inlichtingenwet

(tekst: Villamedia/ANP) De Tweede Kamer schaart zich voorzichtig achter de tijdelijke, ruimere inlichtingenwet. Met die wet kunnen de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) sneller zicht krijgen op spionagepogingen van landen als Rusland of China. Politieke partijen maakten zich zorgen of de privacy van burgers niet in de knel […]

Categorieën
Beleid Financiën Politiek

OPROEP AAN LIJSTSTREKKERS: STOP DUBBELE VERHOGING BIERBELASTING

(tekst: Nederlandse Brouwers) Op zaterdag 14 oktober komt een oproep met als titel ‘De maat is vol’ in een aantal media. Hierin worden de lijstrekkers en hun partijen opgeroepen om af te zien van deze desastreuse maatregel. Daarnaast staat sinds twee weken een petitie online die nu al ruim 55.000 handtekeningen heeft gekregen en die […]