Categorieën
Foto's Fryslân Natuur en milieu Sport Súdwest

BY DE HOMMERTS

Op de dei fan de Alvestêdetocht skriuwt fotograaf Gertjan Zuidema: Asto dochs efkes wachtsje moat foardat de dochters wer foarby fytse, kinsto like goed efkes de omjouwing fotografearje fan de Hommerts.

WD