Categorieën
Financiën Politiek Sociaal Súdwest

Súdwest breidt Energietoeslag uit

De landelijke overheid kwam met de Energietoeslag vanwege de hard gestegen prijzen van gas en energie. Deze regeling gold in gemeente Súdwest-Fryslân voor inwoners die maximaal 120% van het minimumloon verdienen. Het college stelde aan de raad voor om deze doelgroep uit te breiden, om zo meer inwoners in 2022 een financieel steuntje in de rug te kunnen geven. De gemeente trekt hier 1,16 miljoen euro voor uit.    

Meer inwoners recht op de Energietoeslag

Inwoners die tussen de 120% en 130% van het sociaal minimum verdienen, krijgen de helft van de toeslag uitgekeerd. Dat komt neer op
€ 650, eenmalig in 2022. Inwoners met een inkomen tussen de 130% en 140% van het minimumloon, ontvangen eenmalig € 325. Ook studenten zijn nu toegevoegd aan de doelgroep en maken aanspraak op de toeslag, als ze zelfstandig wonen.

Herbeoordelingen
Ruim 80% van de doelgroep tot 120% van het minimumloon heeft de toeslag inmiddels aangevraagd en ontvangen. Van inwoners die eerder een afwijzing ontvingen, omdat het inkomen net te hoog was, wordt de aanvraag nu opnieuw beoordeeld. Zij hoeven de toeslag niet weer aan te vragen en ontvangen vanzelf een brief van de gemeente.

Vergroten van bereik  
“Om meer inwoners te wijzen op de toeslag, startten we SWF Tichtby,. Elke week zijn we in verschillende dorpen en wijken in de gemeente. We bieden concrete hulp, dichtbij de inwoner, en helpen bij het aanvragen van de Energietoeslag”, zegt wethouder Marianne Poelman.

Met de tour bereikt de gemeente op een laagdrempelige manier inwoners met een wat lager inkomen. Via flyers, posters, social media en www.sudwestfryslan.nl/swftichtby wordt bekend gemaakt wanneer de gemeente in welk dorp of wijk is.