Categorieën
Fryslân Politiek

BVNL Fryslân: stikstofcrisis is een kunstmatig verhaal

In het partijprogramma van BVNL Fryslân staat te lezen op pagina 12 dat de stikstofcrisis ‘een op papier gecreëerd probleem’ is. De daarvoor beschikbare 25 miljard kan volgens de de partij beter worden besteed aan de innovatie van agrarische bedrijven. Ook keert BVNL Fryslân zich tegen het ‘gedwongen opkopen en onteigenen van agrariërs voor stikstofdoelen’.

WD