Categorieën
Overheid Politiek Súdwest

Bruins Slot wil in gesprek met burgemeesters over takenpakket

(tekst: Binnenlands Bestuur)

De vele taken die de burgemeester erbij kreeg, maakt dat die als ware ‘evenwichtskunstenaar’ moet optreden, aldus minister Bruins Slot. Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) wil in gesprek met burgemeesters over wat er onder hun takenpakket valt en wat niet. Dat zegt ze in een toespraak op het congres van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Samen met het genootschap en het justitieministerie ontwikkelt de bewindsvrouw een ‘afwegingskader’ om beter uit te kunnen maken welke bevoegdheden onder de burgemeester vallen en welke niet.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/burgemeester-wordt-gezien-als-crimefighter