Categorieën
Foto's Natuur en milieu

BOOMKRUIPER

Clara Walstra uit Hichtum legde tijdens een uitje in Gaasterland fotografisch de boomkruiper vast. Vogelbescherming Nederland schrijft over deze vogelsoort: ‘Boomkruipers zijn bruingevlekt van boven en wittig van onderen. Met hun spitse, omlaaggebogen snavel worden insecten uit spleten in boombast gepeuterd. Boomkruipers klimmen spiraalsgewijs langs een boomstam omhoog, daarbij de bast afzoekend naar insecten. Een boomklever gaat ook naar beneden op de boomstam. Bij strenge koude kruipen boomkruipers bij elkaar; uit een bal van veren kunnen dan soms tien of meer staartjes steken.’

Geniet u verder van de boomkruiper via: https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Boomkruiper?