Categorieën
Beleid Fryslân Landbouw Natuur en milieu

Boeren in Zuidoost-Friesland hoeven minder stikstof te reduceren

(tekst: Tienke Wouda op NieuweOogst.nl)

Boeren in Zuidoost-Friesland hoeven vermoedelijk minder stikstof te reduceren dan de provincie aanvankelijk voor ogen had. Om de provinciale opgave van 47 procent reductie te halen, koerst Fryslân op generiekere maatregelen voor alle boeren. Het provinciebestuur verwacht dinsdag met een concept-Fries Programma Landelijk gebied (FPLG) te komen. De nieuwe Gedeputeerde Staten zullen deze definitief vaststellen.

Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/05/03/boeren-in-zuidoost-friesland-hoeven-minder-stikstof-te-reduceren