Categorieën
Foto's Geschiedenis Godsdienst Súdwest

BLIK OP IJSBRECHTUM

Dirk van der Meer bewerkte deze mooie foto met de titel ‘blik op IJsbrechtum’. De foto dateert uit het begin van de twintigste eeuw, is mijn inschatting. Opvallend is dat de dorpelingen zeer net gekleed zijn en dus wisten dat ze werden gefotografeerd. Daarnaast zijn de twee bruggetjes aan de linkerzijde over de dorpssloot, een aardige bijkomstigheid.

En: ‘Een kerk uit de 12e eeuw die gewijd was aan de heilige Martinus werd in 1694 onder leiding van Pyter Jans vervangen. Duco Martena van Burmania van Epema State liet onder het koor een grafkelder bouwen dat voorzien werd van een epitaaf. In 1728 werd er een toren aangebouwd. In 1865 volgde opnieuw herbouw van de kerk in opdracht van Sjuck van Welderen baron Rengers.’ (https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerk_van_IJsbrechtum)

WD