Categorieën
Nederland Onderzoek Sociaal Welzijn

Bijna 70 procent van ouderen heeft minstens elke week contact met de buren

(tekst: CBS)

In 2022 had 69 procent van de 65-plussers minstens iedere week contact met hun buren. Nog eens 16 procent had minimaal eens per maand contact, maar niet elke week. Zo’n 15 procent had minder vaak of nooit burencontact. Jongere mensen spraken hun buren minder vaak dan ouderen. Het sociale contact met de buren is door de jaren heen bij alle leeftijdsgroepen iets gedaald. Dat meldt het CBS in de publicatie Nederland in Cijfers.

Gemiddeld heeft 56 procent van de 15-plussers minstens wekelijks burencontact. Ouderen (65-plussers) hadden in 2022 vaker (69 procent) minimaal iedere week contact met hun buren dan jongere mensen. De jongste leeftijdsgroep (15- tot 35-jarigen) had dat met 41 procent het minst vaak. Bij 35- tot 65-jarigen was dit iets meer, namelijk 59 procent. Bij contact met buren gaat het niet alleen om een persoonlijke ontmoeting, maar ook om bellen, brieven sturen, e-mailen of het uitwisselen van berichtjes via bijvoorbeeld WhatsApp. Van de 65-plussers had 21 procent zelfs dagelijks contact met hun buren, in welke vorm dan ook.

Contact met vrienden het hoogst onder jongeren

Jonge mensen hadden juist het meest van alle leeftijdsgroepen contact met vrienden. Van de 15- tot 35-jarigen had 88 procent op zijn minst iedere week contact met hun vrienden, bij 65-plussers was dat 67 procent. Het sociale contact met familie was bij alle leeftijdsgroepen bijna gelijk: ruim 80 procent ziet, spreekt of appt elke week hun familie.

Steeds minder contact met buren

Het wekelijks contact van ouderen met buren is in 2022 afgenomen vergeleken met tien jaar daarvoor. In 2022 had 69 procent wekelijks contact met hun buren, in 2012 was dit nog 75 procent. Ook mensen jonger dan 65 jaar hebben minder vaak iedere week contact met buren dan tien jaar ervoor.

Het wekelijkse contact dat 65-plussers met familie of vrienden hebben, is door de jaren heen niet veel veranderd. Dit schommelde voor familiecontact rond de 83 procent en voor vriendencontact rond de 68 procent.

Van de 65-plussers gaf 84 procent aan tevreden te zijn met hun sociale leven in het algemeen. Jongere mensen zijn met 75 procent (18 tot 35 jaar) en 77 procent (35 tot 65 jaar) iets minder vaak tevreden.

Ouderen minst vaak sociaal eenzaam

Een gebrek aan sociale contacten hangt samen met gevoelens van sterke sociale eenzaamheid, waarbij mensen behoefte hebben aan meer sociaal contact. In 2022 voelde 12 procent van de 65-plussers zich sterk sociaal eenzaam. Dit is hetzelfde als bij de jongste leeftijdsgroep tot 35 jaar. Mensen tussen 35 en 65 jaar hadden deze gevoelens met 16 procent het meest.

Leest u verder via: Bijna 70 procent van ouderen heeft minstens elke week contact met de buren (cbs.nl)