Categorieën
Interviews Landbouw Politiek

Bert Zandman: ‘Boeren moeten stip op horizon weer kunnen zien’

Door René Bouwmeester op NieuweOogst.nl

Het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet bevat veel aanknopingspunten voor boeren en tuinders, denkt LTO-bestuurder Bert Zandman. ‘Boeren moeten worden gemotiveerd om verder te kunnen. Ze moeten die stip op de horizon weer zien. Het hoofdlijnenakkoord bevat zeker een aantal punten waar we erkenning van het agrarisch belang voor Nederland in terugzien.’

Bert Zandman is sinds februari bij LTO Nederland actief als portefeuillehouder Platteland en Omgeving. Binnen deze portefeuille vallen, naast het stikstofdossier, onder andere pacht, luchtkwaliteit, asbest en leidingen. Een aantal van deze dossiers lag stil in afwachting van een nieuw kabinet.

Nu het nieuwe kabinet is aangetreden, is er werk aan de winkel, weet Zandman. ‘We hebben het afgelopen halfjaar op onze eieren gezeten. Nu de nieuwe regering er is, kunnen we met de juiste mensen verder in gesprek over hoe we de agrarische sector uit het juridische moeras weer in de ontwikkelstand kunnen krijgen.’

Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2024/07/06/bert-zandman-boeren-moeten-stip-op-horizon-weer-kunnen-zien