Categorieën
Dieren Landbouw Natuur en milieu Nederland

Beheer bever loopt tegen grenzen aan in Drenthe en Groningen

(tekst: Bas Lageschaar op de site van Veldpost)

Het beheer van de bever loopt tegen de grenzen aan in Drenthe en Groningen. De leefgebieden voor het dier raken namelijk vol.

Deze week is in Groningen een bever verplaatst van het beheergebied van waterschap Hunze en Aa´s naar het gebied van waterschap Noorderzijlvest. De bever is verplaatst uit een gebied waar de bever niet welkom is (rood gebied). Dit verplaatsen naar geschikte gebieden wordt steeds lastiger. Er zijn nu nog twee plekken waar we een bever kunnen herplaatsen. Dit betekent dat het moment nadert waarop we moeten overgaan tot het doden van een gevangen bever.

Beverholen kunnen een gevaar zijn, omdat het risico bestaat dat landbouwvoertuigen verzakken of kantelen. Ook kunnen ze schade aan slootkanten nabij grasland en bomen aanrichten.

Leest u verder via: Beheer bever loopt tegen grenzen aan in Drenthe en Groningen | Veld-post.nl – Landbouwnieuws voor Noord-Nederland