Categorieën
Columns Politiek

BEGAANBARE WEGEN?

(tekst: Bert van den Braak op Parlement.com)

Extraparlementair, buitenstaanders? Uiteindelijk gaat het om een Kamermeerderheid.

Een kabinetsformatie moet niet alleen tot een nieuw kabinet leiden, maar vooral tot een (nieuw) kabinet dat vruchtbaar kan samenwerken met de Staten-Generaal. Die kans is het grootst als (Tweede Kamer)fracties vooraf afspraken maken over het te voeren regeringsbeleid, eventueel slechts op hoofdlijnen.

De vraag die allereerst voorligt, is of er zo’n meerderheid is te vinden. Theoretisch is die er zeker en wellicht ook in politieke zin. De combinatie PVV, VVD, NSC en BBB beschikt in de Tweede Kamer over 86 zetels en een combinatie van bijvoorbeeld GroenLinks-PvdA, VVD, NSC en D66 over 78 zetels. Voor beide opties geldt wel dat de deelnemende partijen geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben. Rechts komt daar tot 30 en centrumlinks tot 29 zetels. Voor het kunnen optreden van een kabinet volstaat echter een meerderheid in de Tweede Kamer.

Leest u verder via: Begaanbare wegen? – Parlement.com