Categorieën
Fryslân Politiek Verhalen

BBB-fractievoorzitter Abel Kooistra: relatie landbouw en natuur versterken

Het Yeb Hettinga Museum in Firdgum vormt op donderdagochtend 13 juli de locatie waar het  ‘Bestjoersakkoart 2023-2027’ door de vier Friese coalitiepartijen BBB, CDA, FNP en CU wordt gepresenteerd. Het voorstel om het gebeuren op deze locatie te doen, is afkomstig van FNP-Statenlid Gerben van der Mei.

Presentator Atze Jan de Vries is uitstekend op dreef. © Jeroen van der Kallen

Presentator Atze Jan de Vries somt op waarom het Yeb Hettinga Museum een toplocatie is voor dit gebeuren. Volgens hem vormt het een unieke plek van landbouw, cultuur, toerisme, wetenschap en archeologie.

Abel Kooistra wordt geïnterviewd. © Jeroen van der Kallen

‘In heuchlike dei’, zegt BBB-fractievoorzitter Abel Kooistra, die het ‘Bestjoersakkoart 2023-2027’ aanbiedt aan PVV-er Max Aardema, vice-voorzitter van Provinciale Staten.

Kooistra benadrukt verder de verbinding tussen en het versterken van landbouw en natuur. Ook zal er in Fryslân geen sprake zijn van het dwingend onteigenen van boeren en is 2030 als streefjaar van stikstofreductie van tafel.

Atze Jan de Vries stelt een vraag aan CDA-er Friso Douwstra, de enige gedeputeerde die aanblijft. © Jeroen van der Kallen

CDA-er Friso Douwstra neemt in het nieuwe college van Gedeputeerde Staten de belangrijke portefeuille economie voor zijn rekening. Vanuit die positie hamert hij op investeringen voor werkgelegenheid en onderwijszaken.

Matthijs de Vries, aankomend gedeputeerde voor de ChristenUnie, wil kwijt dat mobiliteit hoog op de agenda staat en de Lelylijn.

Sijbe Knol, debuterend gedeputeerde voor de FNP, heeft oog voor het toekomstig beleid van taal en cultuur. Ook is hij te spreken over de wijze waarop de gesprekken verliepen onder leiding van formateur Chris Stoffer.

Vrijwilliger Carel Zaagsma vooraan en daarnaast FNP-er Gerben van der Mei. © Jeroen van der Kallen

Naast pers, politici, vrijwilligers van het Yeb Hettinga Museum, zijn met name veel BBB-leden onder de bijna vijftig aanwezigen. Een BBB-lid zegt dat hij betreurt dat Edou Hamstra van de PvdA door partijgenoten ‘voor de bus is gegooid’. Een partijgenoot knikt instemmend mee.

De landelijke omgeving van Firdgum. © Jeroen van der Kallen
Uiteraard is Omrop Fryslân aanwezig. © Jeroen van der Kallen
Aantredend BBB-gedeputeerden Femke Wiersma links en rechts Eke Folkerts. © Jeroen van der Kallen

Wiebe Dooper

De gepresenteerde foto’s kunnen worden overgenomen met vermelding van © Jeroen van der Kallen.