Categorieën
Foto's

BAARD IN BEELD

Fotograaf Harrie Muis brengt de mooie Dekema Brêge van Baard in beeld. Eeuwenlang woonde in het dorp het adellijke geslacht Dekema. Ook was Baard de hoofdplaats van de vroegere grietenij Baarderadeel. De schrijver Harmen Sytstra (1817-1862) ligt in het dorp begraven. Hij was in Baard schoolmeester, maar ook stond hij in Franeker, Bergum en Arum voor de klas.

WD